Obchodní váhy můstkové

Obchodní váhy můstkové jsou vhodné pro vážení a prodej zboží o větším množství nežli umožňuje klasická obchodní váha např. v přepravkách, pytlích, bednách, krabicích...... Zákazník při prodeji vidí na váze množství a cenu na zákaznickém displeji.

Komunikace RS232
Obchodní váha TEM BE do 15kg s nožkou
7 900 Kč bez DPH
Detail zboží
Váživost 6/15kg, dílek 2/5g, rozměr vážní plochy 280x350mm. ES ověření.
Komunikace RS232
Obchodní váha TEM BE do 30kg s nožkou
7 900 Kč bez DPH
Detail zboží
Váživost 15/30kg, dílek 5/10g, rozměr vážní plochy 280x350mm. ES ověření.
Obchodní váha s výpočtem ceny můstková CAS EB-S 60kg
15 300 Kč bez DPH
Detail zboží
Váživost 30/60 kg, dílek 10/20 g, zákaznický displej, ES ověření.
Obchodní váha s výpočtem ceny můstková CAS EB-S 150kg
15 300 Kč bez DPH
Detail zboží
Váživost 60/150 kg, dílek 20/50g, zákaznický displej, ES ověření.