Obchodní váhy můstkové

Obchodní váhy můstkové jsou vhodné pro vážení a prodej zboží o větším množství nežli umožňuje klasická obchodní váha např. v přepravkách, pytlích, bednách, krabicích...... Zákazník při prodeji vidí na váze množství a cenu na zákaznickém displeji.

Obchodní váha s výpočtem ceny můstková CAS EB-S 60kg
15 300 Kč bez DPH
Detail zboží
Váživost 30/60 kg, dílek 10/20 g, zákaznický displej, ES ověření.
Obchodní váha s výpočtem ceny můstková CAS EB-S 150kg
15 300 Kč bez DPH
Detail zboží
Váživost 60/150 kg, dílek 20/50g, zákaznický displej, ES ověření.